Natur, foto & föredrag

Våra starka sidor är vår nyfikenhet. Ett stenröse är rester av något. Röjning av åker, en grav eller varför inte en gammal strandlinje. Varje röse, växt eller djur berättar en historia om var för de finns där de finns. Detta vill vi förmedla vidare.