Planering för 2019

Arbetet med planering av guidningar och föredrag för 2019 har inletts. Hur och var årets guidningar kommer att äga rum kommer att presenteras på denna sida när de har fastställts vilket är ungefär vid årsskiftet.